تحقیق درباره آیین میترایی

تحقیق درباره آیین میترایی

تحقیق درباره آیین میترایی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

شواهد تاريخي گواه بر آنست که بشر از آغاز خلقت گرايش به پرستش و پرستيدن داشته و اشکال تاريخي پرستش گواهي بر اين مدعاست اين باور گاه در شکل متعالي خود عبوديت خدا بوده و گاه در شکل بدوي پرستش اصنام و بتها و مظاهر طبيعي بعنوان نمادي از قدرت و يا خصوصيتي از خصايص مطلوب انسان که قصد نسبت آنها با به اين نماد خدا ( رب النوع ) بعنوان عنصر ماوارء انساني دارد.

اين فرآيند انسان را به معرفتي رسانيد تا بخواهد موجود متصور خويش را فراتر از هريک از آنچه از اجسام و کائنات و يا چهره هاي افسانه اي خود ساخته ببيند.

دين اوليه ايرانيان پرستش قواي طبيعت بوده منتهي نه در شکل بت پرستي بلکه با باوري متفاوت با ساير ملل. اعتقاد اينان به خداي بزرگ بنام ميترا ، خدا خدايان يا خداي عام که همه مردم آن را مي شناختند و به آن احترام ميگذاشتند ، مبين اين مسأله است.

چنانکه گفته شد انسان در تمام مراحل حيات خود سرشار از نوعي اعتقاد به نيرويي مافوق طبيعت است. درکنار آنچه که انسان براي خود در توجيه و تفسير اين باورها و اعتقادات کوشيده اند به نمونه هايي ديگري برخورد ميکنيم که ظهور انسانهايي است با ادعاي رسالت از سوي وجودي بنام خدا.

انديشه دين مبتني بر الله يا خدا محوري که اول آخر آن به ايمان به خدا ختم ميشود، شکل متعالي پرستش است. اين اعتقاد مستلزم تعريفي اوليه از اساس خلقت و آفرينش است و فهم اين نکته که همه چيز تحت اراده و اختيار خداست که با حکمت و قدرت خود بر اين جهان بزرگ فرمانروائي مطلق دارد.

دين در اين نوع از اعتقاد عبارتست از مجموعه از تعاليم الهي که براي سعادت و خوشبختي انسان در اين جهان و جهان پس از مرگ توسط انسانهاي برگزيده به ساير نوع بشر تقديم ميشود.

انسانهايي برگزيده، سفيران الهي هستند. خدواند با علم و حکمت خود افرادي را که از نظر روحي داراي لياقت بودند گزينش مي نمايد و دستورات خود را به او تعليم ميدهد تا به سايرين برساند. اين فرد از حيث رفتار و کردار و گفتار مورد اعتماد است مي نمايد و صاحب خصوصياتي است که وي را از ديگر مردمان برتري ميدهد.


آئين ميترا

آئين ميترايي مربوط به دوره هاي نخستين مهاجرين آريايي تبار به فلات ايران و سرزمين هند است که موجب اشتراکات اعتقادي زيادي در مدت زمان طولاني مابين اقوام ايران و هند شده بود. اين پيشينه تاريخي به دو هزار و چهارصد سال قبل از ميلاد مسيح ميرسد.

اين آئين در سرزمين هند بنام ميترا و در ايران به نام مهر شناخته ميشد.

مهرپرستي يا ميترائيسم از دين هاي باستاني ايرانيان بود که بر پايه ايزد ايراني مهر و ديگر ايزدان بنياد شده بود. مهر پرستي پيرامون سده هاي نخستين يا دومين پيش از زايش مسيح در سرزمينهاي ايراني پديد آمد.

اساس آئين مهر پرستي اعتقاد به خداي بزرگ بنام مهر است که ساير خدايان کوچکتر در خدمت او هستند.

بيشتر معابد ميترايي در درون کوهها و در دهانه غارها بنا گذاشته ميشد. ضمن اينکه اينان اول مهر، گاوي را با عزت و احترام در حاليکه آذين بسته بودند بعد از عزاداري قرباني نموده و از آن مي خوردند تا از وجود معبود چيزي در ميان وجود آنان باشد.

ميترا پرستان معتقد به پاداش و کيفر اخروي بودند و به حيات جاودان اعتقاد داشتند. از اين رو در انجام کارهاي نيک رغبت زيادي از خود نشان ميدادند.

آئين ميترا مبتني بر قداست آتش و ساير قواي طبيعت بود و روحانيان اين آئين ، مسلط بر زندگي مردم و حاکم بر مصالح آنان بودند.

عدد هفت درآئين مهر پرستي مقدس است. درجات هفتگانه مهرپرستي به قرار زير بود:

  • کلاغ منسوب به عطارد
  • همسر منسوب به زهره
  • سرباز منسوب به مريخ
  • شير منسوب به مشتري
  • پارسا منسوب به قمر
  • پيک خورشيد منسوب به مهرپيما
  • پير مرشد منسوب به زحل
  • و...

خرید آنلاین