تحقیق درباره جهاني شدن و توسعه پايدار

تحقیق درباره جهاني شدن و توسعه پايدار

تحقیق درباره جهاني شدن و توسعه پايدار

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:33

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه :

مديريت منابع انساني شامل دو حيطه بسيار وسيع است : مديريت پرسنلي و وظايف توسعه اي هدف اصلي ، پاسخگويي به سوالات اساسي پيرامون توجه به اهميت منابع انساني از جنبه جهاني است . مديران ارشد چگونه قادرند يك گروه مديريتي با فرهنگ مختلط را تربيت كند ؟ نيروي انساني در مديريت مذاكرات و اقدامات بين اللملي چه نقشي را بازي مي كنند؟

بهترين شيوه آموزش مشاركت گروهي با فرهنگ مختلط چيست ؟

محيط بين المللي به سرعت درحال تغيير است هيچ چيز ثابتي وجود ندارد ، عواملي كه ديروز سبب موفقيت بودند ممكن است در دنياي فردا سبب شكست شوند . رهبران كنوني بايد براي ايجاد مدلهاي نوين مديريتي مسئوليتي به عهده بگيرند ، چرا كه بسياري از فرضياتي كه مطابق آنها عمل مي كردند در حال منسوخ شدن است . رقابت بين اللمللي ونياز به تجارتي كار آمد در عرصه فرامليتي سبب شده است تا بسياري از سازمانها ودولتها بيش از پيش به نگرش جهاني وتغييرات فرهنگي متاثر از آن توجه كنند .

تغييرات سريع تكنولوژي باعث تغيير در بعد زمان شده اند . سرعت وكيفيت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان جهاني ، تا حد زيادي روي تعيين برنده بعدي درعرصه تجارت ، اثر گذاشته اند . پيشرفت فنون تكنولوژيك در سطح جهاني بيش از هر دوره اي در تاريخ بشري است .

در عرصه فعاليتهاي اقتصادي جهان ، رقباي قدرتمند جديدي در حال ظهورند . شرايط رقابتي جهاني به زودي ا زبين المللي شدن شركتهاي خدماتي تاثير مي پذيرد وتا حد زيادي باعث پيشرفت ظهور تكنولوژيهاي چند مليتي خواهند شد .

جهاني شدن به پذيرش اين نكته اشاره دارد كه گوناگوني فرهنگ بر سبك وسياق مديريت اثر مي گذارد ، به مزاياي رقابتي شركتهاي جهاني كمك مي كند ونيز هر چند ممكن است بطور تئوريك جهاني شدن كار آمد همزمان با استفاده از تئوريهاي مديريتي متناقض به نظر برسند ، اما سبب يافتن نگرشهاي كارآمد مديريتي مي شوند .

و.....


خرید آنلاین