پروژه درباره انعقاد و لخته سازي

پروژه درباره انعقاد و لخته سازي

پروژه درباره انعقاد و لخته سازي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:36

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه :

آب هاي سطحي عموما محتواي انواع مختلفي از ناخالصي هاي كالوئيدي هستندكه باعث كدورت و تاحدودي رنگ مي شوند. براي حذف كلوئيدها بايد ذرات مجراي كلوئيد با هم مجتمع و از نظر اندازه بزرگ شوند. براي اين كار مي توان از مواد شيميايي استفاده كرد. اين مواد نيروهايي را كه موجب پايداري ذرات كلوئيدي مي شوند خنثي مي كنند. به فرآيند ناپايدار سازي ذرات كلوئيدي انعقاد شيميايي مي گويند. سپس به ذرات ناپايدار شده درحالي كه به آرامي به هم زده مي شود زمان داده مي شود تا لخته ها ايجاد شوندكه به اين عمل فلوكولاسيون مي گويند. سرانجام آب از حوضچه ته نشيني رد مي شود و در آنجا مواد جامد لخته شده به وسيله ته نشيني حذف مي شوند.


 

تعاريف :

انعقاد علمي است كه طي آن با خنثي سازي بار ذرات آنها را به حالت ناپايدار و فاقد بار كرده و مانع دفع ذرات شده در نتيجه ذرات در كنار هم مجتمع مي شوند.

- لخته شدن (Flocculation ) :

لخته شدن ذرات مرحله اي است كه طي آن ذرات ناپايدار به يكديگر متصل شده و لخته ايجاد مي نمايد.

- ته نشين سازي (Sedaimentation ) :

مرحله اي است كه مواد معلق لخته شده ته نشين مي شود. درسالهاي اخير روش هاي ته نشين مداوم برپايه روش هاي بالا متداول گرديده و به منظور بالا بردن راندمان شفاف سازي آب به آن مواد شيميايي يا پلميري به عنوان مواد منعقد كننده اضافه مي كنند.

كلاويفاير ( Clarifier ):

معمولا 4 عمل بطور همزمان در دستگاه كلاويفاير صورت مي گيرد:

1 . منعقد كردن مواد معلق كلوئيدي

2 . لخته كردن مواد منعقد شده

3 . ته نشيني لخته تشكيل شده

4 . سرازير شدن آب از حوضچه ته نشيني

 

تحقيقات و آزمايشات :

مهمترين عوامل مؤثر دركارايي فرآيند انعقاد عبارتند از :

pH ، يون هاي موجود در محلول آبي ( قدرت يوني آب )، غلظت مواد هيوميك، دماي آب و نوع منعقد كننده.

يكي از جديدترين مواد منعقدكننده پلي آلومينيوم كلرايد با علامت اختصاري PACI مي باشد.

پلي آلومينيوم كلرايد با فرمول [ O Z 2 – x Clx YH 6 (OH)2 AL] به نوعي از منعقدكننده ها گفته مي شودكه قدرت و سرعت بالايي در جداسازي و استخراج ناخالصي هاي آب دارندكه دراثر خنثي شدن كلرايد آلومينيوم با برخي از محلول هاي بازي در دو نوع با سولفات و بدون سولفات تهيه مي شود. تفاوت آن با سولفات آلومينيوم به دليل نوع ساختار آلومينيوم درهركدام از اين نمك هاست. در سولفات آلومينيوم يون هاي Al 3+ موجود مي باشند. مشخصه PACL اين است كه دركنار كلرايد و سولفات بخشي از آن نيز شامل يون هاي هيدروكسيد مي باشد. اين يون هاي هيدروكسيد باعث ايجاد مجموعه هاي كوچك پليمري از AL در PACL مي شوند.

بخش اصلي در PACL را در مجموعه AL 137 + تشكيل مي دهد. به دليل تناسب مناسب تر بار الكتريكي به شعاع، اين گونه ساختارهاي پليمري تأثير بهتري بر بي ثباتي كلوئيدها دارند تا مولكول هاي منفرد AL 3 + 3 و 4 .

درخصوص مزاياي PACL بعنوان منعقد كننده ، موارد متعددي ذكر شده است كه مي توان گفت مهمترين اين امتيازها قابليت استفاده از دامنه هاي بسيار وسيع تري ازكدورت و دماي آب مي باشد.

امروزه PACL  درتصفيه خانه هاي كشورهاي پيشرفته جهان همانند ژاپن، آمريكا، كانادا، چين، فرانسه، انگلستان، آلمان و ايتاليا به دليل عملكرد بهتر و بهداشتي بودن جايگزين سولفات آلومينيوم وكلرور آهن شده است.

دراين مطالعه نيز براي بهبودكيفيت آب رودخانه هاي بهمن شير و اروندكه دو منبع اصلي تأمين آب درآبادان مي باشند از ماده منعقدكننده PACL  استفاده شده است.

مواد و روش ها :

دراين تحقيق كاربرد پلي آلومينيوم كلرايد درتصفيه آب آبادان از نظر انتخاب دوز بهينه و شرايط بهينه عملكرد آن مورد بررسي قرارگرفت. مراحل اساسي اين تحقيق در بخش هاي مختلف به شرح ذيل انجام شده است:

- آزمايشات در فصل تابستان انجام شد، محل نمونه برداري رودخانه هاي اروند و بهمن شير بود. نمونه ها جمع آوري و به آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران ارسال گرديد. براي نمونه هاي ارسالي آزمايشات معمول كيفيت آب خام و COD انجام گرفت.

و...


خرید آنلاین