پروژه مالی درباره بررسي ليست حقوق و دستمزد

پروژه مالی درباره بررسي ليست حقوق و دستمزد

پروژه مالی درباره بررسي ليست حقوق و دستمزد

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:41

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فهرست مطالب

فصل اول - كليات

مقدمه ............................................................................

هدف و انگيزه انتخاب موضوع ................................................

فرضيه تحقيق ...................................................................

روش تحقيق .....................................................................

نمونه آماري......................................................................

استفاده كنندگان از تحقيق...................................................

تعريف واژه ها ...................................................................

فصل دوم - مطالعات نظري

مقدمه ............................................................................

سيستم حقوق و دستمزد ...................................................

حسابداري حقوق و دستمزد ................................................

ليست حقوق و دستمزد .....................................................

عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد .......................................

كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد ............................

سهم كارمند از سود در شركت ...........................................

كنترلهاي داخلي بر  حقوق و دستمزد ..................................

كنترل پرداختهاي حقوق و دستمزد ......................................

مبلغ قابل پرداخت به كاركنان ..............................................

سياستهاي كلي حقوق و دستمزد ......................................

كاركنان شركت ...............................................................

مزايا طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل ...................................

مراحل ايجاد نظام طبقه بندي و ارزيابي .................................

ضرورت و نقش ارزيابي مشاغل............................................

فصل سوم - فرضيات تحقيق

روش تحقيق....................................................................

موضوع فعاليت ................................................................

روشهاي جمع آوري اطلاعات...............................................

نمونه آماري.....................................................................

اهداف شركت .................................................................

كسور ............................................................................

پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)..........................................

پرداخت خالص (خالص پرداختن)...........................................

كسور حقوق و مزايا...........................................................

كسور اجباري حقوق و مزايا ...............................................

عنوان                                                                     

كسور اختياري حقوق و مزايا ..............................................

كارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي) سالانه كارمند .......

اجزاء سيستم حقوق و دستمزد .........................................

گزارشگري هزينه حقوق و بدهي ها ....................................

محاسبه حقوق و مزايا ......................................................

كسوران حقوق و مزايا .......................................................

حق بيمه ......................................................................

ماليات ...........................................................................

ساير كسورات .................................................................

چكهاي حقوق و دستمزد ...................................................

انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزايا........................................

فصل چهارم- تحليل نتايج

حقوق ماهيانه ................................................................

نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه كاري.................................

حق مسكن ....................................................................

ميزان عيدي كاركنان .........................................................

حق اولاد........................................................................

حق بيمه .......................................................................

عنوان                                                                      

شرايط پرداخت حق بيمه ..................................................

پيوستها ......................................................................... 

 

 

اين تحقيق به بررسي و چگونگي تشكيل اين شركت و بررسي ليست حقوق و دستمزد و توضيحاتي كامل در مورد اين شركت خواهيم پرداخت .

هدف و انگيزه انتخاب موضوع

دليل ارائه اين تحقيق و اهمين آن در اين است ارائه ليست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامي شركتها به يك نحو محاسبه مي شود اما نحوه ارائه آن براي مديران و استفاده كنندگان در تمامي شركتها به يك شكل و يكسان نمي باشد و در اين تحقيق سعي بر اين بوده است كه يكي از راههاي ارائه اين ليست مورد بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه حسابداري داراي يك علوم و چهار چوب خاص مي باشد اما استفاده از اين قوانين كاملاً سليقه‌اي مي باشد كه هر حسابدار بنا به نياز شركت و سليقه خود روشي از اين روشها را براي ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار مي دهد.

فرضيه تحقيق

فرضيه اين تحقيق بررسي و تنوع ارائه ليست حقوق و دستمزد مي باشد.

روش تحقيق

روش اين تحقيق به صورت مشاهده عيني بوده است زيرا تمامي مدارك و اطلاعات از حسابداري اين شركت تهيه و ارائه شده است.

نمونه آماري

بررسي و ارائه ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم واقع در خيابان رسالت مي باشد.

استفاده كنندگان از تحقيق

استفاده كنندگان از اين تحقيق اشخاص بخصوصي نمي باشند دانشجويان، اساتيد و كليه كساني كه علاقمند به ارائه ليست حقوق و دستمزد هستند مي توانند از اين تحقيق استفاده و يا مورد مطالعه قرار دهند .

تعريف واژه ها

سيستم: مجموعه اي به هم پيوسته  است كه به دنبال هدفهاي معيني با هم هماهنگي دارند.

حقوق: آنچه در ازاي كار انجام شده توسط كاركنان و يا ارائه كنندگان خدمات به طور ماهانه به آنها پرداخت مي شود.

دستمزد: پرداختي به كارگران (ساده يا ماهر) بر حسب ساعت، روزه، ماه و يا مقدار توليد تعيين مي گردد.

كسري كار: به ساعاتي گفته مي‌شود كه يك فرد در طول ماه كمتر از ساعت قانوني كار كرده باشد.

و...


خرید آنلاین